Fredly og Spetalen suser inn på eiersiden etter emisjon

Aksjen suser opp etter flere kjendisinvestorer har kommet inn på eiersiden gjennom rettet emisjon. 

Børs

Øystein Stray Spetalens Tycoon Industrier A/S er blitt tildelt 56.000.000 aksjer i den rettede emisjonen i Badger Explorer ASA. Etter emisjonen eier Tycoon Industrier 56 millioner aksjer. Dette tilsvarer 14,79 prosent av selskapet. Fredlys Apollo Asset Ltd. er også ny aksjonær og er i likhet med spetalen tildelt 56 millioner aksjer. Middelborg invest AS er tildelt 36,8 millioner aksjer, tilsvarende 9,72 prosent av utestående aksjer. Selskapet eide ikke BXPL-aksjer før emisjonen. Tigerstaden AS er også ny aksjoner, og er tildelt 36,8 millioner aksjer.

badger explorer
øystein stray spetalen
arne fredly