Han blir Kjos' nye banksjef

Erik Jensen forlater Bank Norwegian. Nå konstitueres en ny administrerende direktør.

Børs

Pål Svenkerud konstitueres som administrerende direktør i Bank Norwegian AS og Norwegian Finans Holding ASA fra og med 20. januar 2017, i forbindelse med at nåværende administrerende direktør, Erik Jensen, fratrer sin stilling.Pål Svenkerud har innehatt stilling som finansdirektør i Bank Norwegian siden etableringen av banken i 2007. Han vil fungere som finansdirektør i Bank Norwegian og administrerende direktør i begge selskaper inntil nyadministrerende direktør har tiltrådt, fremgår det av en børsmelding.

bank norwegian
Nyheter
Børs