Höegh LNG bestiller nybygg

Höegh LNG Holdings kontraherer FSRU fra Samsung- og Hyundai-verftet.

hlng
Børs

Höegh LNG Holdings Ltd. har signert kontrakt på bygging av en FSRU ved Samsung Heavy Industries Co., Ltd. (SHI) i Sør-Korea, pluss opsjoner på ytterligere tre enheter.FSRU-ene får en lagringskapasitet på 170.000 m3.Den første FSRU-en vil bli levert i mai 2019, mens enhetene man har opsjon på eventuelt vil bli levert med seks måneders intervaller etter dette tidspunktet.Rederiet har også bestilt en FSRU fra Hyundai-verftet. Denne skal leveres i 4. kvartal 2018.

höegh lng
Nyheter
Børs