Höegh LNG kjøper tilbake deler av obligasjonslån

Höegh LNG har nå kjøpt tilbake 99 millioner kroner av et obligasjonslån.

Børs

Höegh LNG har i forbindelse med utstedelsen av et nytt 5-årig obligasjonslån (HLNG03) kjøpt tilbake 99 millioner kroner av obligasjonslånet HLNG01 til kurs 103 prosent, opplyses det i en melding.Etter transaksjonen eier Höegh LNG et nominelt beløp på 153 millioner kroner i HLNG01.Les hele meldingen her.

höegh lng
obligasjonslån
Nyheter
Børs