- Investorene er redde for ikke å komme seg ut av aksjen når noe skjer

Foto: Scanpix/AP
Børs

I tirsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i BW LPG og Skandiabanken. Norwegian Finans Holding må derimot ta til takke med en salgsanbefaling.- BW LPG har siden midten av september vist en positiv utvikling. Aksjen ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor trendkanalen indikeres. Kursen tester tidligere motstand ved 40 kroner, og etablerte brudd gjennom dette nivået vil utløse et positivt signal. Positiv volumbalanse styrker trendutviklingen og indikerer en overvekt av optimistiske investorer. Aksjen har noe motstand over dagens nivå ved 46 kroner, og kortsiktig støtte rundt 37 kroner. Innsidevurderingen er positiv etter at flere nøkkelpersoner har kjøpt aksjer i selskapet i fjor høst. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Skandiabanken ligger i en stigende trend på mellomlang sikt. Trendutviklingen indikerer at banken er inne i en positiv periode og at kjøpsinteressen blant investorer er økende. Det ligger noe motstand over dagens kurs ved 71,70 kroner, og et eventuelt brudd opp gjennom dette nivået vil utløse et kjøpssignal. Skulle derimot aksjen reagere ned, ligger det støtte under dagens nivå ved 68,70 kroner på kort sikt og 66,30 kroner på mellomlang sikt. Volumbalansen er positiv. Dette styrker trendbildet og indikerer aktive kjøpere og passive selgere blant investorene. Det er ikke meldt om signifikante handler blant nøkkelpersoner i selskapet siden i fjor sommer. Innsidevurderingen er dermed nøytral. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Norwegian Finans Holding har brutt ut av en langsiktig stigende trend og innledet en negativ trendutvikling på kort sikt. Aksjen har dessuten brutt ned gjennom tidligere støtte ved 75 kroner og utløst et salgssignal. Bruddet varsler om at kjøperne som tidligere lå her er borte, mens det er fortsatt et salgspress i aksjen. Ved reaksjoner opp ligger det nå motstand ved dette nivået. Nedsiderisikoen er høy ettersom neste støttenivå først ligger ved 50 kroner på mellomlang sikt. Negativ volumbalanse viser at aksjen faller på høyt volum, mens den reagerer opp på lavt volum. Dette indikerer at investorene er redde for ikke å komme seg ut av aksjen når noe skjer, mens de er avventende til å kjøpe på stigende kurser. Innsidevurderingen er svakt negativ etter at flere meldepliktige investorer har solgt aksjer i siste halvdel av 2016. Vurdering: Salgskandidat, avslutte Investtech.

børs
investtech
norwegian finans holding
bw lpg
skandiabanken
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse