Kontrakt til offshorerederi

Solstad Offshore har inngått en intensjonsavtale med Cuel Limited, Thailand. Det opplyser selskapet torsdag.

Avtalen er for transport- og installasjonarbeid på JDA Block B-17-01 som ligger i Gulf of Thaliand, i et felles utviklingsområde mellom Thailand og Malaysia (JDA). Solstad sin Derrick Lay Barge, "Norce Endeavour", skal installere tre brønnhodeplattformer og tre rørledninger, samt assistere i sammenkoblingen av disse. Dette arbeidet er ventet å ha en varighet på omtrent 60 dager med oppstart i tredje kvartal 2017.Videre skal Solstad Offshore også levere prosjektledelse, engineering, innkjøp og logistikkstøtte til prosjektet gjennom et Singapore-basert selskap. Oppstarten på denne delen av avtalen skjer umiddelbart, ifølge selskapet. "Kontrakten med CUEL Limited representerer en spennende mulighet til å etablere ytterligere aktivitet i Gulf of Thailand, i tillegg til aktiviteten SOFF allerede har i dette området", heter det i meldingen. Partene vil ikke oppgi kontraktsverdien.