Må tømme lokalitet for laks

Grieg Seafood må tømme Kleppenes-lokaliteten i Finnmark for fisk. 

Mandag kom meldingen om at det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved en Grieg Seafood-lokalitet i Finnmark.Grieg Seafood melder tirsdag at Mattilsynet har fattet et vedtak om at hele Kleppenes-lokaliteten i Finnmark må tømmes etter sykdomspåvisningen. - Det er regelverket når man får bekreftet en mistanke om en smittsom sykdom, sier avdelingsleder ved Mattilsynet i Finnmark, Siv June Hansen til TDN Finans. Det betyr at hele 1,3 millioner fisk med en snittvekt på 0,985 kilo må slaktes, og utslakten må være ferdig innen 31.januar. Deretter planlegger selskapet å gjøre et nytt utsett i løpet av våren/sommeren 2017. Selskapet opplyser at de foreløpige estimatene tilsier en negativ engangseffekt i regnskapet for fjerde kvartal 2016 på om lag 25 millioner kroner.Videre melder selskapet at slaktevolumet for 2017 ligger an til å bli redusert med 3.000 tonn.