Marine Harvest slår forventningene

Børs

John Fredriksens oppdrettsselskap Marine Harvest har kommet med en oppdatering til markedet. Der opplyses det blant annet at operasjonell EBIT var ca 257 millioner euro i 4. kvartal. Ifølge TDN Finans lå forventningen på 234 millioner euro. Året før var tallet 90 millioner euro.Samtidig varsles det et slaktevolum på 100.000 tonn i kvartalet, som ventet og i tråd med tidligere guiding. Av dette var 64.000 tonn i Norge.Det opplyses at netto rentebærende gjeld utgjorde om lag 890 millioner euro per 4. kvartal.Marine Harvest sier ingenting om utbytte. Den komplette rapporten slippes 15. februar.Vi gjør oppmerksom på at Periscopus ved Trygve Hegnar eier fire millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 0,9 prosent, i Marine Harvest.NB! Analytiker Lage Bøhren er gjest i dagens sending kl.15.30.

marine harvest
Nyheter
Sjømat
Børs