Meglerhusets toppvalg

Swedbank oppjusterer sitt lakseprisanslag for Norge/EU.

Børs

Swedbank oppjusterer ifølge en oppdatering sitt lakseprisanslag for Norge/EU til 64,5 kroner per kilo for 2017, mot tidligere 64,0 kroner, melder TDN Finans.Prisanslaget for 2018 oppjusteres til 64,0 kroner per kilo, fra tidligere 63,0 kroner per kilo.Jekker oppAnalytiker Marius Gaard viser ifølge nyhetsbyrået til at lakseprisene i USA ligger langt over meglerhusets forventning i 2017, og analytikeren har oppjustert prisanslaget for USA med to-fire prosent, noe som påvirker Marine Harvest og Grieg Seafood.Swedbank tar ned sitt anslag på veksten for det globale tilbudet av laks i 2017 med 60 basispunkter, eller 13.000 tonn, til en vekst på 3,3 prosent.Meglerhuset har oppjustert sine inntjeningsestimater for selskapene i sektoren med inntil fire prosent for 2016. For 2017 høynes estimatene med inntil tre prosent i 2017, mens for 2018 er oppjusteringen på inntil fire prosent, melder TDN Finans.Estimatendringen er størst for Marine Harvest, der 2016-2017-estimatene oppjusteres med tre-fire prosent som følge av en sterk oppdatering for 4. kvartal og økte prisanslaget i USA.ToppvalgToppvalgene til meglerhuset er Lerøy Seafood, Marine Harvest, Grieg Seafood og Austevoll Seafood. Norway Royal Salmon-anbefalingen nedgraderes imidlertid til hold fra kjøp, mens meglerhuset har en hold-anbefaling på Bakkafrost og Salmar.Swedbank viser ifølge nyhetsbyrået til at Bakkafrost fredag kveld opplyste om mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) på et oppdrettsanlegg. Her reduseres kursmålet til 360 kroner fra tidligere 365 kroner.Vi gjør oppmerksom på at Periscopus ved Trygve Hegnar eier fire millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 0,9 prosent, i Marine Harvest.

lakseaksjer
laksepris
marine harvest
bakkafrost
salmar
norway royal salmon
grieg seafood
austevoll seafood
lerøy seafood
Nyheter
Børs