- Mindre attraktivt enn det en gang var

Investorene på Oslo Børs får mindre rabatt nå enn før når selskaper går på børs

Arne Fredly - Foto: Finansavisen
Børs

De siste tre årene har investorene på Oslo Børs i snitt fått 5,8 prosent rabatt ved nynoteringer på Oslo Børs. Dette er langt lavere enn tidligere, skriver DN, som har gått gjennom børsnoteringer på Børsen i perioden 2014 til 2016. Ifølge avisen er Arne Fredly en av investorene som har nytt godt av rabatten.Norske medier har tidligere skrevet at han har deltatt i over 6000 emisjoner i forbindelse med børsnoteringer og fått gevinst i nesten ni av ti tilfeller.I dag har Fredly langt på vei sluttet å delta når meglerhusene ringer, ifølge DN.– Jeg var veldig aktiv før, men har ikke vært så aktiv de siste årene. Det skyldes både at jeg sitter i lengre posisjoner, men også at jeg opplever dette markedet som mindre attraktivt enn det en gang var. Antallet investorer som deltar, har økt. Det gjør interessen kunstig høy og fører til gal verdsettelse av selskapene, sier Fredly til avisen.

arne fredly
investorrabatt
børsnotering
oslo børs
Nyheter
Børs