NextGenTel kan få saftig skatteregning

Børs

NextGenTel meldte mandag ettermiddag at de har mottatt et varsel fra Skatt Øst om en mulig endring av selskapets skatt i perioden mellom 2009 og 2015.Varselet er relatert til skatteleggingen av selskapets heleide sveitsiske datterselskap Telio SA.Skatt Øst mener at NextGenTel skal betale selskapskatt på utbytte som er betalt fra Telio SA til morselskapet, som følge av at Skatt Øst anser Sveits som et lavskattland.Totalt utbytte som er betalt beløper seg til 202,9 millioner kroner i perioden. NextGenTel bestrider kravet. 

nextgentel
sveits
skatt øst
Nyheter
Børs