Nye ILA-mistanker for Bakkafrost

Det er igjen mistanke om ILA-virus i Bakkafrosts lokaliteter på A-73 Hvannasund Norður.

Børs

Bakkafrost har igjen mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) på A-73 Hvannasund Norður, opplyses det i en melding.Lokaliteten har vært under økt overvåking på grunn av tidligere mistanker om smitte.Mistankene gjelder to merder, og Bakkafrost har ifølge meldingen bestemt seg for å ta umiddelbare grep. Selskapet har allerede slaktet all fisk i en merde (cirka 100.000 fisk), samt at de nå skal slakte all fisk i merde nummer to (cirka 90.000 fisk).Selskapets foreløpige beregninger viser at slaktevolumet for 2017 vil bli redusert med 600 tonn sløyd fisk, og ytterligere 2.400 tonn hvis slaktingen ved A-73-lokaliteten blir fremskyndet.Les hele meldingen her.

bakkafrost
ila
Nyheter
Sjømat
Industri
Børs