Odfjell låner penger for å vokse

Foto: Odfjell

Danske Bank Markets og DNB Markets er engasjert.

Odfjell vurderer å utstede et nytt usikret obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet med forfallsdato i januar 2021, går det frem av en børsmelding.Nettoprovenyet vil bli brukt til generelle selskapsformål, inkludert refinansiering av eksisterende obligasjonsgjeld og potensielle fremtidige vekstmuligheter.Danske Bank Markets og DNB Markets er engasjert som tilretteleggere.


Les også