Oslo Børs åpner ned

Børs

Første handelsdag etter innsettelsen av Donald Trump som USAs nye president, faller Oslo Børs fra start.Etter 20 minutters handel står hovedindeksen i 697,66, ned 0,46 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 326 millioner kroner.OljeprisenBrent-oljen er mandag morgen ned 0,31 prosent til 55,32 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,45 prosent til 52,98 dollar fatet.Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 55,40 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.Ifølge Bloomberg News og TDN Finans forsvarer prisene de foregående dagers oppgang, etter at Opec og andre oljeproduserende land kom til enighet om et system for å overvåke at de lovede kuttene i oljeproduksjonen overholdes, noe som viser Opecs vilje til å redusere det globale tilbudsoverskuddet på olje.En komite med fem medlemmer fra Kuwait, Russland, Algerie, Venezuela og Oman vil vurdere de tallene som rapporteres inn fra produsenter og fra kilder på utsiden. De skal evaluere målene for overholdelse, og neste møte i komiteen holdes i Kuwait 17. mars.Samtidig viste ukestatistikk fra Baker Hughes fredag kveld at antall aktive borerigger i USA steg med 29 til 551, noe som gir den største økningen for en enkelt uke siden april 2013.- Det er mye optimisme rundt Opec-samarbeidet. Prisene er nær toppen av korridoren, hvor høyeste pris like over 55 dollar pr fat (for WTI-olje) vil stanse videre oppgang. Det er fortsatt stort rom for økt produksjon i USA, sier sjefanalytiker i CMC Markets i Sydney,  Michael McCarthy, til Bloomberg News.Statoil faller 0,88 prosent til 158,50 kroner.Tar grepQuesterre Energy Corporation melder mandag at de vil gjøre en reparasjonsemisjon på inntil tre millioner A-aksjer til kurs 0,49 kanadiske dollar.Det er Questerres aksjonærer som ikke deltok i den rettede emisjonen i november som mottar tegningsrett i reparasjonsemisjonen, og hver av de aktuelle aksjonærene vil motta 0,0107 tegningsretter per aksje de eier.Aksjen faller 6,92 prosent til 4,71 kroner.Selger aksjerBåde Astrup Fearnley AS og Fiducia AS selger aksjer i Awilco LNG mandag.Styremedlem i Awilco LNG, Jon-Aksel Torgersen, er adm. direktør i Astrup Fearnley AS og eier Fiducia AS.Awilco-aksjen faller 4,63 prosent til 7,01 kroner.Nye ILA-mistankerBakkafrost har igjen mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) på A-73 Hvannasund Norður.Mistankene gjelder to merder, og Bakkafrost har ifølge meldingen bestemt seg for å ta umiddelbare grep. Selskapet har allerede slaktet all fisk i en merde (cirka 100.000 fisk), samt at de nå skal slakte all fisk i merde nummer to (cirka 90.000 fisk).Bakkafrost er ned 4,13 prosent til 330,00 kroner.Inngår kontraktReach Subsea stiger hele 15,95 prosent til 2,69 kroner etter å ha inngått en avtale med Havila Shipping om subsea-fartøyet Havila Subsea i tre år.Avtalen omfatter også opsjoner på to ganger ett år.Havila-aksjen stiger 12,03 prosent til 1,49 kroner.Ny avtaleProtector Forsikring er tildelt avtale med Insurance London Consortium (ILC) bestående av ting og ansvarsforsikring for ni bydeler i London.Forsikringsavtalen har en varighet på tre år med mulighet for to års forlengelse, og den samlede verdien er cirka 10 millioner pund uten forlengelse.Nyheten sender Protector opp 3,11 prosent til 74,50 kroner.

oslo børs
Nyheter
Markedskommentarer
Børs