Protector med avtale

Protector Forsikring er tildelt avtale med Insurance London Consortium.

Eivind Yggeseth
Børs

Protector Forsikring ASA er ifølge en melding tildelt avtale med Insurance London Consortium (ILC) bestående av ting og ansvarsforsikring for ni bydeler i London.Forsikringsavtalen har en varighet på tre år med mulighet for to års forlengelse. Den samlede verdien er cirka 10 millioner GBP uten forlengelse.Kontrakten representerer et vesentlig gjennombrudd i den offentlige sektor i UK, heter det.Ser premievekst Historisk sett har selskapets premieinntekter i hovedsak hatt forfall 1. januar. Inntreden i nye markeder vil føre til at nysalget vil fordele seg noe jevnere i de fire kvartaler, heter det i en melding.Selskapet forventer i 2017 en total premievekst for hele virksomheten på 16 prosent – 18 prosent i lokal valuta.Les mer her.

børs
protector forsikring
Nyheter
Børs