Så mye har staten tapt på Aker Solutions

Selv ikke en kursdobling kan redde statens investering i Aker Solutions.

Børs

Onsdag blusset rykter om at Aker Solutions er til salgs opp igjen. Aker eier selskapet via Aker Kværner Holding, der staten er på eiersiden. Det ble i sin tid inngått en aksjonæravtale mellom partene som regulerer hvordan større transaksjoner skal behandles. Det må være enstemmighet i Aker Kværner Holding om en så stor transaksjon, skriver DN.Staten betalte 4,8 milliarder kroner for aksjene i Aker Kværner Holding i 2007. DN har regnet seg frem til at staten har tapt nesten 1,6 milliarder kroner på Aker Solutions. Det er basert på markedsverdien av Aker Solutions, Akastor og Kværner, som er eid av Aker Kværner Holding, samt utbyttene som er betalt i perioden.For at staten skal gå i null på sin investering, må Aker Solutions selges til i overkant av 90 kroner per aksje, noe som er litt mer enn det dobbelte av dagens aksjekurs. 

aker solutions
Nyheter
Børs