SEB: Ser børsen opp 10 prosent i 2017

Oslo Børs med Onkel Skrue-statuett i forgrunnen - Foto: Scanpix

I rapporten "Ögat" som ble publisert torsdag spår SEB-analytikere hva det kommende året vil bringe innen ulike aktiva-klasser. Esbjörn Lundevall tror 2017 vil by på en sterk utvikling i aksjemarkedet, og at det vil være en børsoppgang drevet av inntjening - ikke lave renter eller pengepolitisk stimuli.- Vi regner med en positiv børsutvikling i 2017, cirka 10 prosent for året under ett, sier han i rapporten.Han påpeker også at aksjemarkedet kan få litt drahjelp av at kapital blir omfordelt fra obligasjoner til aksjer i løpet av året. SEB mener at man bør satse på sykliske aksjer som råvarer, og konjunktursensitive aksjer.Bankaksjer råder de til å være forsiktige med da de allerede har hatt en sterk verdiutvikling.