Ser Höegh LNG opp 34 prosent

Meglerhus venter betydelig vekst i inntjeningen for Höegh LNG. Aksjekjøp anbefales.

hlng
Børs

Höegh LNG Holdings annonserte onsdag at selskapet har signert en endelig avtale med verftet i Sør-Korea om bygging av en tiende FSRU-enhet. Allerede tidlig i desember meldte selskapet om en intensjonsavtale.Samtidig ble det også kommunisert at FSRU-enhet 7 vil bli satt inn på et prosjekt i Ghana, og at FSRU 9 ved ferdigstillelse vil bli benyttet på et prosjekt i Pakistan.DNB Markets venter betydelig vekst i inntjeningen de neste årene og ser med utgangspunkt i dagens kursnivå et tilsvarende fall i multiplene fremover. Reaksjonene i markedet var i går dempet og kursen stengte uendret på93 kroner pr aksje.«I tråd med vårt estimat for summen-av-delene har vi et kursmål på 125 kroner pr aksje og vi har en uendret kjøpsanbefaling»,. fremgår det av dagens morgenrapport.

dnb markets
höegh lng
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse