Stig Myrseth: Fem viktige Trump-triggere

Hva vil Donald Trump bety for børsen?

Brian Cliff Olguin
Børs

Fredag ble Donald Trump offisielt innsatt som USAs 45. president.Investeringsdirektør Stig Myrseth i Dovre Forvaltning innleder sin ukentlige kommentar med at Trump har varslet drastiske endringer, men ingen vet hva han egentlig står for.- Fremover får vi se hvem den virkelige Trump er, og det vil avgjøre retningen på børsen, skriver han.Myrseth mener uansett vi kan glemme resultatsesongen.- Den blir som støy å regne sammenlignet med innsettelsen av Trump. Trump vil avgjøre om børsåret krones med champagne og sigar eller vodka og nervetabletter, fortsetter Dovre-direktøren.Han trekker frem fem Trump-triggere.1) SelskapsskattDen viktigste Trump-triggeren av alle. Trump har lovet å senke satsen til 15 prosent, noe Myrseth mener virker lite realistisk, ettersom det vil ruinere statskassen.- Selv et kutt til OECD-nivå rundt 25 prosent, vil imidlertid øke inntjeningen i de børsnoterte selskapene med omtrent ti prosent. Skjer det, er det duket for nye kursrekorder på Wall Street. Omvendt vil manglende eller minimale skattekutt fort lede til en reversering av vinterens Trump-rally, skriver han.2) HandelspolitikkHva akter Trump å foreta seg her? Innføres tollmurer eller andre handelsrestriksjoner, vil det ifølge Dovre-direktøren skape vinnere og tapere i næringslivet.Han mener dette området utgjør en særlig trussel mot Norge.- Vil USA innføre toll på importert olje for å stimulere innenlandsk produksjon? I så fall er det lett å forestille seg at verdensmarkedsprisen på råolje vil stupe, ettersom USA fortsatt er klodens nest største importør, skriver Myrseth.Faren for et slikt grep mener han ikke skal undervurderes.- For det første er det tverrpolitisk enighet i USA om å gjøre landet energiuavhengig. Dernest har OPEC en dårlig sak om de klager USA inn for konkurransemyndighetene. Det er tvilsomt om kartellet kan få USA dømt for brudd på frihandelen, forklarer direktøren. Det viktigste argumentet mot en slik toll er ifølge Myrseth velgerne.- Få ting engasjerer amerikanerne like mye som retten til å bære våpen, bensinprisen og abortspørsmålet. Videre er det kritisk å følge forholdet til Kina tett. President Xi vil neppe vende det andre kinnet til om Trump slår til med straffetoll. En av måtene Kina kan respondere på, er ved å devaluere valutaen. Da blir det panikk på Wall Street, fortsetter han.3) Finanspolitikk- Trump har lovet å satse tungt på infrastruktur. Gjennomføres dette, vil det være godt nytt for nytt for råvare- og entreprenørsektoren, men også økonomien i alminnelighet, mener Dovre-direktøren.Les også: - Donald Trump blir en mektig president - en av USAs mektigste på lenge4) UtenrikspolitikkIfølge Myrseth vil Trump etter alle solemerker heve sanksjonene mot Russland.- I så fall er det duket for en supersykel i oppdrettsnæringen. Videre synes ikke Trump begeistret for verken EU eller NATO. Opprettholdes den NATO-skeptiske linjen, må Europa ruste opp og ta ansvar for egen sikkerhet. Det vil gi fest i forsvarsindustrien, skriver han.5) Regulering- Trump har lovet å eliminere det kvelende reguleringspresset i banksektoren. Gjør han det, vil bankaksjer oppleve medvind. Videre har han uttalt seg kritisk om miljøvern og klimaendringer. Mens dette utgjør en mulighet for fossilindustrien, er Trump en trussel mot lavkarbon-økonomien, mener Myrseth.- Akkurat nå satser Wall Street på at de positive sidene ved Trump vil overskygge de negative. Vi får håpe markedet har rett og at dette går bra, avslutter Dovre-direktøren.

stig myrseth
donald trump
dovre forvaltning
Nyheter
Børs