- Vi ser ingen umiddelbar lysning i markedet

Nå får alle de 1.650 ansatte ved Rolls-Royce Marine søke sluttpakke. 

Mandag morgen fikk de ansatte i Rolls-Royce Marine i Norge en epost med et frivillig tilbud om å søke sluttpakke i bedriften. Selskapet skal nedbemanne opptil 800 av selskapets 4800 ansatte globalt, og trolig må mange ansatte i Norge slutte, skriver DN.– Hvor stor del av nedbemanningen som vil komme i Norge er for tidlig å si. En vesentlig del av våre ansatte er i Norge, så det er helt klart at de ansatte i Norge vil bli berørt, sier Jan Petter Hagen, som er direktør for omstillingsprosessen i Rolls-Royce Marine, til avisen.Ifølge DN har Rolls-Royce Marine halvert produksjonen i Norge de siste årene etter at oljeprisen falt og aktiviteten i offshore ble redusert. Selskapet har slitt tungt i Norge og ser for seg redusert aktivitet også i år.- Markedet spesielt innenfor offshore er veldig krevende, sier Hagen.På spørsmål fra avisen om han ser noen lyspunkter, svarer han:–Nei, jeg ser ingen sterke lyspunkter akkurat nå, men på lengre sikt er vi optimister. Vi er som alle i næringen veldig usikre på hva som kommer fremover. Samtidig er det spennende med den raske teknologiske utviklingen i den maritime næringen.