- Vi vil ikke hvile på laurbærene

det norske, røkke

Aker BP ønsker ikke å hvile på laurbærene, og vil vokse ytterligere gjennom oppkjøp og fusjoner.

– Vi er rigget for videre vekst, sier administrerende direktør i Aker BP, Karl Johnny Hersvik i en pressemelding.Det Røkke-kontrollerte oljeselskapet er superoffensive i forbindelse med kapitalmarkedsdagen. Selskapet som produserte 118.200 fat oljeekvivalenter pr dag i 2016, regner med at produksjonen i inneværende år vil øke til mellom 128.000 og 135.000 fat oljeekvivalenter pr dag.På sikt skal denne enda høyere. Selskapet mener at de har potensial til å mer enn doble årets forventede produksjon til 270.000 fat oljeekvivalenter pr dag i 2023 med den nåværende porteføljen. Ambisjonen til Aker BP er å være det ledende leteselskapet på norsk sokkel, med et mål om å finne 250 millioner fat oljeekvivalenter i perioden mellom 2016 til 2020, noe Hersvik mener er høyst realistisk.– Selskapet er godt posisjonert til å nå vårt mål om å bli det ledende, offshore, uavhengige lete- og produksjonsselskapet, sier han i meldingen.UtbyttefestSelskapet har tidligere snakket høyt om en solid utbyttepolitikk, og denne fortsetter fremover. Ambisjonen til selskapet er et årlig utbytte på minimum 250 millioner dollar de kommende årene, et nivå som de satser på øke når produksjonen fra Johan Sverdrup-feltet starter. – Våre finansielle muskler er styrket betraktelig som følge av fusjonen. Vi lanserte en utbyttepolitikk i forbindelse med etableringen av Aker BP som videreføres i 2017, legger han til. Ambisjonen er å opprettholde årlig utbetaling av utbytte på minimum 250 million dollar de kommende årene, og øke utbyttenivået når Johan Sverdrup kommer i produksjon.Johan Sverdrup-feltet vil være ekstremt viktig for oljeselskapet til Røkke.Om lag halvparten av investeringene som selskapet guider med i 2017 vil være knyttet til Johan Sverdrup. Av estimerte investeringer på mellom 900 og 950 millioner dollar, vil rundt 400 til 475 millioner dollar være i forbindelse med Johan Sverdrup.Break EvenFor 2017 estimerer selskapet en kontant break even på rundt 43 dollar fatet før utbytte.De totale investeringene for året som inkluderer driftsinvesteringer, leterinvesteringer og fjerningskostnader, utgjør 1,3 milliarder dollar noe som tilsvarer om lag 28 dollar pr fat, mens produksjonskostnadene estimeres til 11 dollar pr fat.Selskapet gjør flere tiltak for å senke kostnadene ytterligere, blant annet ved å være i forkant når det kommer til digitalisering innen leting og produksjon. - Jeg kan forsikre dere at vi vil ikke hvile på laurbærene, sier en entusiatsisk Hersvik til publikum under presentasjonen på kapitalmarkedsdagen.