Vurderer å hente penger

Børs

Höegh LNG Holdings opplyser torsdag at de vurderer å hente inn penger gjennom utstedelse av et senior usikret obligasjonslån med forfall i 2022. Nettoprovenyet vil bli brukt til delvis refinansiering av det eksisterende obligasjonslånet med "tickeren" HLNG01, samt til generelle selskapsformål.Ønsket beløp er ikke oppgitt.Danske Bank Markets, DNB Markets og Nordea er hyret inn som tilretteleggere.DNB Markets melder forøvrig i dagens morgenrapport at de har en kjøpsanbefaling på aksjen med et kursmål på 125 kroner. 

höegh lng
obligasjonslån
nordea
danske bank markets
dnb markets
Nyheter
Børs