Åge Remøy selger storpost i Solstad

Åge Remøy selger seks millioner aksjer.

Forsa AS har i dag solgt seks millioner B-aksjer i Solstad Offshore ASA. Forsa AS er 100 prosent eid av Barentz AS, som igjen er kontrollert av Åge Remøy med familie.Etter salget eier selskaper kontrollert av Åge Remøy med familie 3,6 millioner A-aksjer og 939.410 B-aksjer i Solstad Offshore ASA, tilsvarende 5,12 prosent av Solstad Offshore ASA.