Advarer mot to aksjer

I tirsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Aker BP mens XXL og Thin Film Electronics får en salgsanbefaling.- Aker BP overrasket markedet med bedre tall enn ventet på mandag, noe som sendte kursen opp nesten 5 prosent i løpet av dagen. På mellomlang sikt ligger aksjen i en stigende trend og en videre positiv utvikling innenfor trendkanalen indikeres. Kursen tester et kortsiktig motstandsområde ved 160 kroner, og etablerte sluttkurser over dette nivået vil være et positivt signal. Ved en eventuell reaksjon ned ligger det støtte på kort sikt rundt 150 kroner, samt i gulvet av trendkanalen på mellomlang sikt. Positiv volumbalanse styrker trendutviklingen og indikerer aktive kjøpere og passive selgere blant investorene. Det er ikke meldt om signifikante handler blant meldepliktige investorer det siste året. Innsidevurderingen er dermed nøytral. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- XXL har siden toppnoteringen i oktober i fjor vist en svak utvikling. Aksjen ligger i en fallende trend på mellomlang sikt og videre negativ utvikling indikeres. Forskning basert på Investtechs trendsignaler viser at aksjer i fallende trender historisk har gitt en avkastning som er 3,2 prosentpoeng svakere enn gjennomsnittlig utvikling i hovedindeksen de påfølgende tre månedene. Aksjen har støtte ved 91 kroner hvor det tidligere har ligget et overskudd med kjøpere som har presset prisen opp. Eventuelle brudd ned gjennom dette nivået vil anses som et negativt signal. Aksjen har motstand over dagens kurs ved 100-102 kroner. Positiv volumutvikling og støtte nære dagens nivå styrker totalvurderingen opp fra en ren salgsanbefaling. Selskapet fremlegger årsresultat den 15. februar. Vurdering: Svak salgskandidat, skriver Investtech.- Thin Film Electronics har siden i sommer vist en svak utvikling innenfor en fallende trend. Fallende trender indikerer at bedriften er inne i en negativ utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er avtagende. De siste dagene har kursen testet støtten ved 3,74 kroner. Etablerte brudd ned gjennom dette nivået vil være et svakhetstegn og åpne for videre nedgang. Ved reaksjoner opp har aksjen kortsiktig motstand over dagens nivå ved 3,83 og fire kroner. Vurdering: Svak salgskandidat, avslutter Investtech.