American Shipping Company vurderer nytt obligasjonslån

American Shipping Company vil utstede et nytt obligasjonslån for å innfri et gammelt.

American Shipping Company vurderer nå, gjennom sitt heleide datterselskap American Tanker, å utstede et nytt femårig senior usikret obligasjonslån på opp til 220 millioner dollar i det norske markedet, opplyses det i en melding.Ocean Yield, eller ett av dets datterselskaper, har forhåndsforpliktet seg for deltagelse på opp mot 50 prosent av det foreslåtte lånet.Nettoprovenyet fra det nye lånet forventes å bli brukt til tilbakebetaling av hele det utestående beløp på 216 millioner dollar i selskapets eksisterende obligasjonslån, ISIN NO 001 0699879.Les hele meldingen her.