Analytiker: Dette er imponerende

Foto: Scanpix

Tirsdag morgen kunne vi lese at Statoil fikk et resultat etter skatt på minus 2.785 millioner dollar i 4. kvartal 2016, mot minus 1.122 millioner dollar i samme periode året før. Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat på 73 millioner dollar.Driftsinntektene beløp seg til 12.756 millioner dollar, sammenlignet med 13.093 millioner dollar i 4. kvartal 2015. Analytikernes forventninger lå her på 13.603 millioner dollar.Kontantstrøm fra driften i 4. kvartal var 2 milliarder dollar, mot 2,2 milliarder dollar i samme kvartal året før.- Kvartalsresultatet er dårligere enn ventet, men dagens viktigste nyheter er knyttet til utsiktene fremover. Investeringsplanene for 2017 er som ventet, mens selskapet varsler økt produksjon og ytterligere kostnadsforbedringer, noe som kan gi økte estimater, sier Carnegie-analytiker Kjetil Bakken, ifølge Reuters.- Den sterkeste meldingen er at gjennomsnittlig break-even oljepris for nye prosjekter er redusert til 27 dollar per fat. Dette er imponerende, og er et tegn på at investeringsaktiviteten er på vei opp igjen, sier Bakken.