Analytiker: - Folk går glipp av dette

Det grønne skiftet lar vente på seg. Global oljeetterspørsel øker kraftig gjennom oljekrisen.

Tunge busser ruller forbi i verdensmetropolen London. Det er ikke det eneste stedet petroleum brennes av i høy takt midt i oljenedturen, skriver DN. - Folk går glipp av dette. Etterspørselen er veldig sterk. Alle snakker om at etterspørselen i frem­tiden vil være veldig svak. Men i november var oljeetterspørselen tre million fat høyere enn i november året før. Det er uten sidestykke, sier oljeanalytiker Amrita Sen til avisen, som er basert i London. Statistikk fra det amerikanske energibyrået EIA viser at global oljeetterspørsel allerede har vokst med 12 prosent siden finanskrisen i 2008–2009. Verden er på rask vei til å brenne av 100 millioner fat olje til dagen. Det tilsvarer et halvt Goliat-felt i døgnet. Sen mener ifølge DN diskusjonen om elbiler og grønt skifte er et velstandsfenomen, en diskusjon som foregår i vestlige land der olje­etterspørselen har flatet ut. Andre deler av verden viser upåklagelig oljetørst. - Deler av retorikken er at Kina har saknet hen. Men nå vokser oljeetterspørselen i India med tredoblet rate. Sist år var India landet med sterkest voksende oljeetterspørsel i verden, sier hun til avisen.


Les også