Anbefaler 10 aksjer

Investtech har plukket ut 10 nordiske aksjer i sin ferske portefølje.

Espen Grønstad CEO - Investtech AS. Fotograf: Bjørg Hexeberg.

Fredag 3. februar er det åtte nye aksjer i Investtechs portefølje Norden Topp 10, som nå består av fem svenske, to norske, en dansk og to finske aksjer.Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt. Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med.1. Outokumpu(OUT1V.HEX) - 2. feb 2017. Siste sluttkurs: 9.01 (0.6) Outokumpu ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 8.20 euro og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.2. Boliden(BOL.ST) - 2. feb 2017. Siste sluttkurs: 261.2 (2.7)Boliden har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 252 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.3. SCA B(SCAB.ST) - 2. feb 2017. Siste sluttkurs: 272.8 (7.8)SCA B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 260 kroner. Videre oppgang til 287 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 270 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.4. Evolution Gaming Group AB(EVO.ST) - 2. feb 2017. Siste sluttkurs: 289.5 (0)Evolution Gaming Group AB har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trend. Dette signaliserer en fortsatt sterk utvikling, og aksjen har nå støtte ved eventuelle reaksjoner tilbake mot taket i trendkanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 276 kroner. Videre oppgang til 359 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 286 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.5. Axactor AB(AXA.OL) - 2. feb 2017. Siste sluttkurs: 2.59 (-0.03)Axactor AB ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 2.40 kroner. Videre oppgang til 3.25 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 2.10 kroner og motstand ved ca 3.10 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.6. MTG B(MTGB.ST) - 2. feb 2017. Siste sluttkurs: 293 (18.6)MTG B har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt, men den sterke oppgangen kan gi reaksjoner tilbake på kort sikt. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 245 kroner. Videre oppgang til 297 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 246 kroner. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.7. Probi(PROB.ST) - 2. feb 2017. Siste sluttkurs: 528 (2)Probi har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 500 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 500 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.8. ISS A/S(ISS.CO) - 2. feb 2017. Siste sluttkurs: 248.2 (-0.9)ISS A/S ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 229 kroner og motstand på 280 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 245 kroner. Videre oppgang til 254 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 240 kroner og motstand ved ca 265 kroner. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.9. Aker Solutions ASA(AKSO.OL) - 2. feb 2017. Siste sluttkurs: 44.13 (-1.85)Aker Solutions ASA ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 43.00 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig trendbrudd ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.10. Wärtsilä Oyj Abp(WRT1V.HEX) - 2. feb 2017. Siste sluttkurs: 46.79 (0.54)Wärtsilä Oyj Abp har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen, noe som åpner for enda sterkere stigningstakt. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 39.15 euro. Objektivet ved 45.69 euro er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved ca 41.30 euro. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.