Anker RenoNorden-sak

Rett før årsskiftet fikk RenoNorden forlenget kontrakter med Stockholm kommune frem til retten hadde tatt en beslutning . Rettens beslutning endte i favør av Stockholm kommune, men i dag opplyser selskapet at saken ankes.RenoNorden AB som er et datterselskap av RenoNorden ASA, har inngått en forlengelse av den eksisterende kontrakten med Stockholm Vatten AB til slutten av september 2017, i tillegg til avtalen om oppstart av en ny fra 1.oktober 2017. Disse kontraktene løper til en endelig rettsbeslutning er tatt, opplyses det.