Badger Explorer vurderer emisjon

Oljemyggen vurderer en rettet emisjon, opplyses det onsdag.

Badger Explorer BXP boreteknologisonde . Arkivfoto fra selskapet fra 2007

Emisjonen på mellom 250 og 300 millioner kroner vil bli rettet mot eksisterende og mulige nye aksjonærer. Kursen er fastsatt til 0,50 kroner pr aksje, og intensjonen er også å gjennomføre en reparasjonsemisjon, opplyser selskapet. Nettoprovenyet skal brukes til å videreutvikle Badger-verktøyet, samt forfølge muligheter som kan bidra til å akselerere kommersialiseringen av selskapets patenter og "knowhow". Selskapet mener at den nåværende tilstanden til oljeserviceindustrien åpner opp for flere interessante investeringsmuligheter, noe de vil utnytte. ABG Sundal Collier er hyret inn som tilrettelegger.