Beerenberg vurderer å hente penger

Oljeserviceselskapet Beerenberg vurderer å hente i obligasjonsmarkedet.

Oljeserviceselskapet Beerenberg melder at Beerenberg Holdco II har engasjert Danske Bank og Pareto Securities til å arrangere en serie investormøter i Norden. Selskapet vurderer å utstede et fireårig obligasjonslån på 850 millioner kroner. Pengene som eventuelt hentes inn skal brukes til tilbakekjøp av det utestående beløpet i obligasjonslånet BBERG01 til kurs 102 prosent av pålydende verdi, pluss påløpte renter.