Borgestad selger unna aksjer

Christen Knudsen. Foto: Finansavisen.

Kvitter seg med aksjene i Grenland Arena AS.

Borgestad ASA og dets heleide datterselskap Borgestad Properties AS har den 27. februar 2017 inngått avtale om salg av til sammen 26.844 aksjer i Grenland Arena AS til Kontorbygg AS. Dette utgjør 48,7 prosent av aksjene i Grenland Arena.Aksjesalget kommer frem i en melding sendt ut fra selskapene selv tirsdag.Kjøpesummen for aksjene utgjør 53 millioner kroner. Gjennomføring av salget forventes å skje i løpet av én uke.Borgestad ASA og dets datterselskaper vil etter gjennomføring av salget ikke eie noen aksjer i Grenland Arena AS.


Les også