Break-even blir stadig lavere

Oljen fra Johan Castberg-feltet i Barentshavet blir stadig billigere å utvinne.

For et år siden ble break even for det lovende oljefeltet redusert fra over 80 dollar pr fat til under 45 dollar pr fat.Nå reduserer Statoil denne ytterligere, og ved dagens kvartalspresentasjon anslår selskapet at feltet går i break even med en oljepris på under 35 dollar pr fat. Investeringanslaget er nå på mellom 45 og 50 milliarder kroner fra tidligere opp mot 100 milliarder kroner.