Break-even er under 20 dollar for Johan Sverdrups første fase

Aker BP melder sammen med øvrige partnere om oppdaterte nøkkeltall i Johan Sverdrup prosjektet.

Børs

Investeringskostnadene fortsetter å vise en positiv utvikling for Johan Sverdrup utbyggingen, opplyser Aker BP i en pressemelding tirsdag.Aker BP viser i meldingen til at feltoperatøren Statoil under dagens presentasjon melder om oppdaterte nøkkeltall for prosjektet. For første fase er nåværende investeringsestimat i nominelle kroner, basert på prosjektvalutakurs, beregnet til 97 milliarder kroner. Estimatet er tatt ned fra tidligere anslag på 123 milliarder kroner som ble kommunisert i Plan for Utbygging og Drift (PUD).Nåværende nullpunktspris/break-even er nå på under 20 dollar per fat for fase 1, under 30 dollar per fat for fase 2, og under 25 dollar per fat for fullfelts-utbygging.Estimat for fullfeltinvesteringene har blitt forbedret fra 208 milliarder nominelle kroner ved PUD, til et nåværende estimat på 137 – 152 milliarder nominelle kroner.Siden plan for utbygging og drift fase 1 har spennet i operatørens ressursanslag for fullfelt forbedret seg fra 1,7-3,0 siden PUD til 2,0-3,0 milliarder fat oljeekvivalenter.Aker BP presiserer at oppdateringen ikke innebærer noen endring av Aker selskapets påviste petroleumsreserver som med sikkerhet blir satt i produksjon, i henhold til SPE-standard. I Johan Sverdrup er dette beregnet til 300 millioner fat oljeekvivalenter (P50) i 2016.Statoil 40,0267% (operatør)Lundin Norway 22,6%Petoro 17,36%Det norske oljeselskap 11,5733%Maersk Oil 8,44%

johan sverdrup
aker bp
statoil