De største investorene på Oslo Børs

John Fredriksen er fremdeles den med de største børsverdiene på Oslo Børs. Men Både Stein Erik Hagen og Kjell Inge Røkke har tatt store steg de siste årene.

John Fredriksen er fremdeles den med de største børsverdiene på Oslo Børs, men etter verdifallet i Seadrill er det blitt mye mindre de siste årene. I 2014 var aksjene han eide i ulike selskaper på Oslo Børs, gjennom sine investeringsselskaper, verdt over 62 milliarder kroner.Basert på torsdagens sluttkurser på Oslo Børs er verdiene på aksjene i de ulike selskapene nå 32 milliarder kroner. Da er det også kommet til et par nye selskaper i porteføljen, som for eksempel Entra, Norwegian Property og Arcus.Forklaringen på fallet er Seadrill, der Fredriksen har sett verdiene falle med over 30 milliarder kroner. På det meste var Seadrill verdt over 147 milliarder kroner på Oslo Børs. Nå er verdien på selskapet 6,8 milliarder kroner.Stein Erik Hagens Orkla har imidlertid fortsatt å stige i verdi, og selv om han har overført verdiene til datteren, Caroline, som bor i Sveits, beholder vi Hagen på oversikten. Og Orkla-aksjene begynner å nærme seg en verdi på 20 milliarder kroner.Kjell Inge Røkke kan også si seg fornøyd med utviklingen de siste par årene. For et par år siden var aksjene hans i Aker verdt 11 milliarder kroner. Nå begynner de å nærme seg 18 milliarder kroner i verdi, og siden desember 2014 er det snakk om mer enn den dobling, opp 120 prosent.Milliarder i fiskSalmar har også fortsatt opp på Oslo Børs og junior Witzøe, som har fått det meste av aksjene i selskapet i fanget fra sin far, har dermed lakseaksjer for over 13 milliarder kroner.Familien Møgster har også gjort det godt i fisk, og tre av familiemedlemmene sitter med aksjer i Austevoll Seafood for mer enn 1,7 milliarder kroner hver.Johan H. Andresens investeringsselskap, Ferd, har også aksjer for over 2 milliarder kroner. Også her er verdiene overført til neste generasjon.Norwegian-aksjene til Bjørn Kjos gjør at han fremdeles er god for rundt 2 milliarder kroner i aksjer notert på Oslo Børs, men også her svinger det. Aksjen har falt 5 prosent siden nyttår og 28 prosent fra toppen.Brødrene Tidemandsen gjør det bra i XXL, mens Egil Stenshagen gjør det bra i flere selskaper, deriblant Bank Norwegian, Protector, Multiconsult, B2Holding og XXL. Bilselgeren og dekkimportøren har fått pengene til å yngle på børsen også.På grensenVi har stoppet oversikten på 1 milliard kroner. Rett under streken finner vi Knut Flakk med sine aksjer i Hexagon, og rett over streken finner vi studiekameratene Øystein Stray Spetalen og Tor Olav Trøim. Hvis vi har fått med oss alle aksjene til de to investorene, er det bare småpenger som skiller de to.For Spetalen er det aksjer i en rekke selskaper, mens det for Trøims del i hovedsak dreier det seg om aksjer i Golar, som han fikk med seg fra John Fredriksen, investeringen i Storbrand og Borr Drilling.