EMAS fortsetter refinansieringsprosessen

Styret i selskapet opplyser fredag ettermiddag at selskapet og alle deres finansielle långivere fortsetter forhandlingene om sluttføring av refinansieringsavtaler.

Selskapet fikk opprinnelig en såkalt "term sheet"-avtale med långiverne sine på fem år til å refinansiere de finansielle forpliktelsene sine.Det var betinget av at endelige avtaler ble inngått innen 60 dager fra 12.desember 2016.Nå er imidlertid denne perioden forlenget til 60 dager fra 10.februar 2017, opplyser selskapet.Videre rådgir de aksjonærene i selskapet til utvise stor forsiktig når det gjelder handel med selskapets aksjer da "det ikke er noen sikkerhet på datoen for denne annonseringen at de endelige avtalene vil bli inngått, eller at de pågående initiativene vil bli tatt eller fullført i det hele tatt".


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også