Emisjon i Next

Next Biometrics vil tilby inntil 1,167 millioner nye aksjer i en rettet emisjon. 

Next Biometrics vil tilby inntil 1,167 millioner nye aksjer i en rettet emisjon. Dette utgjør ifølge TDN Finans rundt åtte prosent av utestående aksjekapital i Next.Nettoprovenyet fra emisjonen vil bli brukt til å investere i økt produksjonskapasitet for fleksible sensorer, smartkort-relatert forskning og utvikling (FoU) samt generelle selskapsformål.Tegningskursen i den rettede emisjonen vil bli fastsatt gjennom en akselerert bokbyggingsprosess.Styret har engasjert Carnegie, DNB Markets og Pareto Securities som tilretteleggere av emisjonen.Videre opplyses det at Next fikk i fjerde kvartal et salg på 32 millioner kroner, mot 28 millioner kroner i tredje kvartal. I fjerde kvartal ble det skipet 1,5 millioner sensorer.Next viser ifølge TDN Finans blant annet til at masseproduksjon av selskapets fleksible sensor utvikler seg i henhold til planen for sommeren 2017.Next leverte mer enn 130.000 fingeravtrykksensorer i hovedsak til Notebook-segmentet i januar 2017 og venter at dette nivået for å øke i løpet av første kvartal 2017.Selskapet legger frem kvartalsrapporten for fjerde kvartal 2016 28. februar.Mandag endte aksjen ned 0,36 prosent til 139.50 kroner. Opplysningene om salgstall og rettet emisjon kom etter børsslutt.