Endelig avtale på plass for Panoro og BW Offshore

Panoro og BW Offshore har nå fått på plass avtalen om kjøp av en eierandel i Dussafu-lisensen.

Rett før jul meldte BW Offshore at de gjennom BW Energy Holdings (BWEH) hadde inngått en avtale om kjøp av 66,67 prosent av Dussafu-produksjonsdelingskontrakten offshore Gabon fra Harvest Energia. De resterende 33,33 prosentene av Dussafu-lisensen har frem til nå vært eid av Panoro Energy-datter Pan-Petroleum Gabon. Med forbehold om at den første avtalen gikk i boks, inngik BWEH en avtale med Pan-Petroleum Gabon om kjøp av ytterligere 25 prosent av Dussafu for 12 millioner dollar i kontanter. Onsdag meldes det at også denne avtalen er fullført.Ifølge meldingen vil Panoro motta 11 millioner dollar ved gjennomføring av transaksjonen, mens den resterende millionen vil bli betalt senest 30. desember 2017.I tillegg vil BW Energy Gabon gi Pan-Petroleum Gabon en selgerkreditt på opp til 12,5 millioner dollar. Dette skal gå til finansiering av driftsinvesteringene til Pan-Petroleum Gabons gjenværende andel i Dussafu frem til produksjonsoppstart. Les hele meldingen her.