Første Storebrand-utbytte siden 2011!

Storebrand leverer bedre tall enn ventet og overrasker med større utbytte enn analytikerne hadde estimert.

Storebrand melder om et resultat etter skatt på 676 millioner kroner i 4. kvartal 2016, mot 801 millioner kroner i samme periode året før. Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat på 384 millioner kroner.Resultat per aksje ble 1,50 kroner, mot 1,38 kroner ved samme korsvei i 2015. Forventningen var 0,85 kroner.Resultatet før skatt ble 816 millioner kroner, sammenlignet med minus 1.207 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 489 millioner kroner.Konsernresultatetet før amortisering og nedskrivning ble 912 millioner kroner, mot minus 1.101 millioner kroner året før.Premieinntektene beløp seg til 5.670 millioner kroner, sammenlignet med 5.465 millioner kroner i 4. kvartal 2015.Styret foreslår et utbytte på 1,55 kroner per aksje. Forventningen var på 1,10 kroner.- Storebrand leverer et godt resultat preget av vekst i pensjon og bank, sterk kostnadskontroll og gode finansresultater. Vi har lykkes med gjennomføringen av planlagte tiltak og styrket konsernets soliditet. Det er svært gledelig at vi nå betaler utbytte for første gang på flere år, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.Her er rapporten  og presentasjonen