Fortsatt rødt for Axactor

Foto: Scanpix

Fra 3. til 4. kvartal dobler Axactor underskuddet.

Axactor fikk et resultat etter skatt i 4. kvartal 2016 på minus 45,7 millioner svenske kroner, mot minus 20 millioner svenske kroner i 3. kvartal 2016.Resultat per aksje ble minus 0,04 svenske kroner, mot minus 0,21 svenske kroner i samme kvartal året i forveien. Til sammenligning steg driftsinntektene fra 105,3 millioner svenske kroner i 3. kvartal 2016 til 180,3 millioner svensker kroner i 4. kvartal 2016.Justert EBITDA ble 2,8 millioner svenske kroner i 4. kvartal 2016 mot 1,5 millioner svenske kroner i 3. kvartal 2016.Se resultattallene her.


Les også