Forventer økt mislighold i Norge

Norwegian Finans Holding regner med at selskapets misligholdsrate kommer til å øke til fem-seks prosent i løpet av 2017.

Børs

Det uttalte Pål Svenkerud, fungerende administrerende direktør i Norwegian Finans Holding på selskapets kvartalspresentasjon tirsdag.Per i dag opererer Norwegian Finans Holding med en misligholdsrate på rundt fire prosent. Likevel forventer selskapet i tiden som kommer at raten vil normalisere seg på et litt høyere nivå i Norge.- For den norske virksomheten er det naturlig at misligholdsraten (NPL) skal ligge på rundt fem-seks prosent. Nå ligger den på fire, sier Svenkerud til TDN Finans.Svenkerud uttalte også på presentasjonen at selskapet forventer videre god inntjeningsvekst i 2017, og sier det er samme faktorer som tidligere, med blant annet stabile marginer og kontroll på kredittrisikoen, som ligger bak.Tøffere i nabolandene- I Danmark er det tøffere å drive inn gjelden fordi de har hatt høyere nivå for tap ved mislighold. Der håper vi å komme ned på fire prosent i nedskrivninger, sier Svenkerud.I Sverige mener Svenkerud at de ligger godt an i forhold til markedet, der konkurrentene har misligholsrater på 12-13-tallet. Finland har på sin side mange likhetstrekk med det norske markedet, og ser bra ut med tanke på mislighold der ifølge direktøren.

norwegian finans holding
Nyheter
Børs