Går eks utbytte

To aksjer noteres mandag eks utbytte på Oslo Børs.

American Shipping Company noteres mandag eks utbytte på 0,124 dollar, tilsvarende 1,039 kroner per aksje.Også Norwegian Property noteres eks utbytte mandag. Utbyttet er her på 0,12 kroner.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker