Handelsbanken vokser i Norge

– Med mer fornøyde kunder og mer effektiv drift enn de fleste konkurrentene våre, har vi et bra utgangspunkt for å vokse videre, sier adm. direktør Dag Tjernsmo i Handelsbanken Norge.Totalt utlånsvolum i Norge nådde i 232 milliarder kroner i 4. kvartal 2016. Det er en vekst på 6,4 prosent siste 12 måneder. Utlån til bedrifter vokste 7,5 prosent til 144 milliarder kroner mens utlån til privatpersoner økte 4,6 prosent til 88 milliarder kroner. 2016-resultatet på 2,6 milliarder kroner før tap er historiens beste.  – Vi er godt fornøyde. Inntektene øker, tapene er moderate, effektiviteten høy og kundene fornøyde, sier administrerende direktør Dag Tjernsmo i Handelsbanken Norge. Tapene ble 340 millioner kroner, tilsvarende 0,17 prosent av totalt utlånsvolum. – Handelsbanken er en forsiktig bank som prioriterer solide kunder fremfor rask vekst. Vi ser at tapene øker, men også i år er tapene moderate sammenlignet med våre største konkurrenter, sier Tjernsmo.