Har 439 millioner i kontanter og aksjer for 298 millioner

Det er status for Øystein Stray Spetalens Saga Tankers.

I 4. kvartal 2016 fikk Saga Tankers et negativt nettoresultat på 684.000 kroner, mot et negativt resultat på 16,60 millioner kroner for et år siden.Når man tar med alt som er relevant for eierne og verdien av selskapet (total comprehensive income) var resultatet på 10,93 millioner kroner, ned fra 189,58 millioner kroner i samme periode året før. Saga Tankers hadde i perioden driftsinntekter på 4,49 millioner kroner, mot 6,34 millioner kroner for et år siden.Ved utgangen av 4. kvartal 2016 har Saga Tankers en kontantbeholdning på 439,1 millioner kroner.Saga Tankers hadde 298,5 millioner kroner i aksjer som vurderes solgt, hovedsakelig i Pareto Bank med 190 millioner kroner. NEL-aksjene prises til 53 millioner kroner, Vistin Pharma-aksjene verdsettes til 47 millioner kroner mens andre investeringer er oppført som ni millioner kroner.Her finner du kvartalstalleneSelskaper kontrollert av Øystein Stray Spetalen sitter på 82,87 prosent av aksjene i Saga Tankers.