Helgeland Sparebank varsler utbytte

Helgeland Sparebank rapporterer tall for fjerde kvartal 2016 onsdag.

Resultatet før skatt endte på 85 millioner kroner i fjerde kvartal, altså noe ned fra 92 millioner kroner i samme periode året før. Netto rente-og kredittprovisjonsinntekter endte på 134 millioner kroner, opp fra 121 millioner kroner i tilsvarende kvartal året før.Nedskrivningene på utlån og garantier var på på 20 millioner kroner, dermed en del høyere enn 12 millioner kroner som det endte på i fjerde kvartal 2015. Sparebanken melder at det blir foreslått en utdelingsgrad på 41,9 prosent som gir et kontantutbytte på 3,75 kroner pr egenkapitalbevis.