Henter inn 860 millioner

Tor Olav Trøim. Foto: Scanpix

Golar LNG Partners meldte tirsdag kveld at selskapet planlegger å tilby 4,5 millioner aksjer i en garantert offentlig emisjon. Nettoprovenyet skal benyttes til generelle formål for partnerskapet.Onsdag formiddag opplyser selskapet at de har priset de 4,5 millioner emisjonsaksjene og får inn et bruttoproveny på cirka 103,5 millioner dollar. Dette tilsvarer rett over 862 millioner norske kroner. Tidligere onsdag meldte Bloomberg News-kilder ifølge TDN Finans at tilbudsrange var indikert mellom 23,00-23,50 dollar pr aksje.Sluttkursen for Golar LNG Partners tirsdag var 24,54 dollar.