Innsider laster opp i LINK

En av innsiderne og storaksjonærene i LINK Mobility Group ASA laster opp med flere aksjer. Samtidig selger en av direktørene unna i stor stil. (Oppdatert)

Sundahl ApS. som er kontrollert av Søren Sundahl, styremedlem i LINK Mobility Group ASA, har i dag kjøpt 2.720 aksjer i LINK Mobility Group ASA til snittkurs 149 kroner per aksje.Det betyr at posten kostet drøye 400.000 kroner.Ny beholdning er 1.312.024 aksjer, noe som tilsvarer 10,02 prosent.Søren Sundahl sitter også på 50.000 opsjoner.Tidligere tirsdag ble det kjent at Siw Ødegaard, Executive Vice President M&A, IR and PR i LINK Mobility Group ASA, har solgt 63.745 aksjer til snittkurs 150 kroner per aksje. Selskapet hennes Kvinnesiden AS har dessuten solgt 136.255 aksjer til samme kurs.Ny beholdning er 64.128 aksjerØdegaard begrunner salget med personlige årsaker.