- Jeg tror absolutt at vi har det verste bak oss

Blytungt tørrbulkmarked sendte Torvald Klaveness Gruppen i rødt, men rederisjefen ser lyst på fremtiden.

- Jeg tror absolutt at vi har det verste bak oss, sier Lasse Kristoffersen, konsernsjef i Torvald Klaveness til Hegnar.no.Det har vært noen tøffe år for rederiene som frakter såkalte tørrbulkvarer som jernmalm, kull og korn.Baltic Dry-indeksen, den viktigste referanseindeksen for tørrlastratene, nådde en foreløpig bunn 10.februar i fjor på 290 poeng, og ratefallet har også rammet det tradisjonsrike, norske rederiet.I tallene som ble presentert tirsdag kommer det frem at gruppen under ett fikk et resultat før skatt på minus 58 millioner dollar i 2016, ned fra minus 23 millioner dollar året før.Rederiet skriver at resultatet ble negativt påvirket av nedskrivninger av containerskipene på totalt 59 millioner dollar.Driftsinntektene ble redusert med om lag en fjerdedel til 297 millioner dollar i 2016, fra 400 millioner dollar i 2015.Sterk posisjonSelv om markedet har vært tøft, har rederiet klart å styrke den finansielle situasjonen sin kraftig.«Til tross for fortsatt svake shippingmarkeder, opprettholdt Torvald Klaveness en høy soliditet og god likviditet i 2016», heter det i rapporten til rederiet som etter å ha solgt fem såkalte «selfunloader»-skip i januar i fjor, kunne betale tilbake både obligasjonslån og bankgjeld, samt styrke kontantposisjonen sin gjennom året.Rederiet som fikk levert tre nye skip i løpet av fjoråret, økte derfor kontanter og bankinnskudd fra 125 millioner dollar ved utgangen av 2015 til 151 millioner dollar ved utgangen av 2016.Egenkapitalandelen økte også gjennom året til 47 prosent, opp fra 43 prosent året før.- Vi er opptatt av å ha en finansiell situasjon som gjør at vi kan tenke langsiktig, og en cash posisjon som gjør at vi er i stand til ekspandere, understreker Kristoffersen.- Sånn sett står vi veldig solid, men det er jo ikke noe gøy å tape penger, påpeker han.Lysere tider i horisontenKristoffersen er sikker på at bunnen er nådd, men tror likevel ikke at 2017 vil by på noen fest. - Det ser bedre ut, men markedet er langt ifra bra, sier han.- 2017 blir ingen fest, men forhåpentligvis kan tallene på bunnlinjen bli sorte.Selv om han ikke vil friskmelde markedet helt enda, poengterer han at det likevel er mye bedre enn på samme tid i for.Baltic Dry-indeksen endte på 685 poeng tirsdag etter et, som ventet, kraftig fall så langt i første kvartal.Sammenlignet med samme tid i fjor da ratene bunnet ut på under 300 poeng, er det likevel, som Kristoffersen sier, en betydelig bedring.