Jekker opp Storebrand-utbytte

Analytikere tolker dagens tall.

Storebrand går mot strømmen på en Oslo Børs som trekker litt ned onsdag ettermiddag.Oppgangen er i skrivende stund på 3,7 prosent til 53,80 kroner etter å ha toppet forventningene med sin rapport for 4. kvartal.- Kapitalbinding «peaker»Og ikke minst kunngjorde selskapet et høyere enn ventet forslag til utbytte for 2016.- Gode tall, men sterkt påvirket av volatile elementer som overskuddsdeling i garantert pensjon og netto finans i forsikring. Jeg vil nok ikke endre estimatene så mye, men vil vurdere utbyttekapasiteten opp mot at kapitalbindingen «peaker» nå, sier analytiker Geir Kristiansen i Beringer Finance til TDN Finans.Pareto jekker opp utbyttetPareto-analytiker Vegard Toverud deler Kristiansens syn, men peker overfor nyhetsbyrået på et «betraktelig høyere utbytteforslag enn vi hadde ventet».Storebrand venter et utbytte på over 35 prosent av konsernresultatet før amortisering etter skatt, og skriver videre i sin rapport at forventet utvikling i solvensmargin tilsier en gradvis økning i utbyttegrad utover dette fra 2018.- Jeg tror nok at vi bør oppjustere utbytteforventningen vår for 2017, og bør nok også vurdere endringer både for 2018 og 2019, sier Toverud til TDN Finans.