Kastet seg over emisjon i Flex LNG

Overtegningen var betydelig.

Oslo Axess-noterte Flex LNG har gjennomført en rettet emisjon på 833 millioner kroner (rundt 100 millioner dollar) til kurs 11,50 kroner, går det frem av en børsmelding.Emisjonen var gjenstand for sterk interesse fra store, institusjonelle investorer, og ble betydelig overtegnet.Flex LNG meldte i går at selskapet vurderer kjøp av nybyggkontrakter for to såkalte «high-end» Megi LNGC-skip. Emisjonen inngår i oppgjøret.I en separat børsmelding skriver selskapet at intensjonen er at gjennomføre en reparasjonsemisjon av opptil 7,2 millioner aksjer, med et bruttoproveny på opptil 83 millioner kroner (rundt 10 millioner dollar).I kjølvannet av emisjonen har Polygon Holdings Limited firet flagg. Selskaper kontrollert av Polygon Global Partners eier nå 13.526.588 aksjer i Flex LNG, tilsvarende 4,859 prosent av aksjene.